Odkup terjatev / Faktoring

Odkup terjatev / Faktoring

Faktoring oziroma odkup nezapadlih terjatev je poslovna transakcija oziroma finančna storitev, s katero kot upnik pridete do denarnih sredstev na način, da kot podjetje (komitent) prodate svoje nezapadale terjatve določeni finančni instituciji oziroma faktorju.

Faktoring za vaše podjetje vsekakor pomeni večjo likvidnost, saj ni potrebno čakati, da vaš dolžnik poplača terjatev ob njeni zapadlosti. Odkup nezapadlih terjatev omogoča nemoteno poslovanje, saj ima vaše podjetje sredstva na voljo takoj. Ponujamo vam možnost odkupa nezapadlih terjatev oziroma faktur, ki imajo rok plačila do 120 dni. Pošljite nam dokazilo o obstoju terjatve, mi pa bomo preverili in uredili vse ostalo ter vam pripravili pogodbo o odkupu terjatev.

Prednosti faktoringa oziroma odkupa nezapadlih terjatev:

 • večja likvidnost in s tem tudi večja konkurenčnost podjetja na trgu
 • fakture so poplačane takoj
 • nižji administrativni stroški
 • zavarovanje pred tveganjem neplačila
 • stalen denarni tok

Višina cene za faktoring je odvisna od vrste terjatev, števila kupcev, zavarovanja, bonitete dolžnikov ter dolžine financiranja. Pošljite nam povpraševanje in navedite osnovne informacije, na podlagi katerih bomo za vas izdelali ponudbo. Za začetek bo dovolj samo verodostojen račun oziroma faktura ter potrdilo dolžnika o obstoju dolga.

Na področju odkupa terjatev Vam naše podjetje omogoča:

 • odkup nezapadlih računov
 • odkup zapadlih računov
 • faktoring
 • odkup drugih terjatev
 • odkup bodočih terjatev
 • odkup terjatev do DURS iz naslova presežka DDV
 • prijavo in izvajanje terjatev v obvezni pobot
 • reševanje terjatev v izvršilnih postopkih
 • poplačilo terjatev v izvršilnih postopkih
 • poplačilo terjatev pred javno dražbo

Pošljite nam povpraševanje – Faktoring

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, doc, docx, gif, jpeg, rtf, txt.
 • Prepišite znake v okvirček.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.